Een stap verder op het gebied van compliance

Een stap verder op het gebied van compliance

Bij Enovates zijn we er trots op dat we hoge normen stellen, maar we leggen hierbij de lat hoog. Onze Single Wallbox was al gecertificeerd volgens de hoogste benchmarks in de sector, nu hebben we ons uiterste best gedaan om dit te bewijzen en een typeonderzoekscertificaat verkregen, waaruit onze niet-aflatende toewijding aan compliance en kwaliteit blijkt.

Nu vraagt ​​u zich misschien af: wat is een typeonderzoek precies? Nu laten we dit even opsplitsen.

In overeenstemming met de Europese wetgeving moeten alle producten waarin radiotechnologieën zijn verwerkt, voldoen aan de Radio Equipment Directive. Naleving van deze richtlijn kan op twee manieren worden bereikt:

Module A – Interne conformiteitsbeoordeling: Bij deze aanpak voert de fabrikant de nodige tests uit en stelt hij intern de vereiste technische documentatie samen. Vervolgens bevestigen zij de naleving op basis van hun eigen beoordeling. Hoewel deze methode volkomen legaal is en vaak wordt gebruikt, is ze inherent subjectief en leunt ze sterk op het oordeel van de fabrikant.

Module B – EU Typeonderzoek: In tegenstelling tot Module A voert de fabrikant in Module B de vereiste tests uit en verzamelt hij technische documentatie, die vervolgens ter beoordeling wordt voorgelegd aan een aangemelde instantie – een gecertificeerd laboratorium. De aangemelde instantie controleert nauwgezet alle documentatie om te bepalen of het product voldoet aan de Radio Equipment Directive.

In essentie:

Module A: Het bedrijf beweert: “Vertrouw ons, ons product voldoet.”
Module B: Een aangemelde instantie bevestigt: “Ja, ze hebben gelijk. Dit product voldoet en is geschikt voor de Europese markt.”

Je denkt misschien: “Radioapparatuur? Het is maar een laadstation.”

Hoewel het misschien eenvoudig lijkt, maken laadstations vaak gebruik van verschillende radiotechnologieën zoals RFID, mobiel, WiFi of Bluetooth. Bijgevolg vallen ze onder de reikwijdte van de Radioapparatuurrichtlijn, waardoor naleving noodzakelijk is om de naleving van wettelijke normen te garanderen.

Bij Enovates begrijpen we het belang van nauwgezette aandacht voor detail en het naleven van de regelgeving. Door het certificaat van typeonderzoek te verkrijgen, bevestigen we niet alleen onze toewijding aan compliance, maar verzekeren we onze klanten ook van de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en conformiteit van onze producten.

Zet samen met ons de stap terwijl we blijven innoveren en nieuwe normen stellen in de branche, waarbij we bij elke stap prioriteit geven aan compliance.