Elektrische Vaartuigen

Walstroom is niet weg te denken uit een schonere toekomst. Of hij nu alleen of in combinatie met het boordnet gebruikt wordt, zijn de afwezigheid van een schadelijke uitstoot (CO2, stikstof, fijn stof) en geluidshinder belangrijke argumenten om de boordmotoren stil te leggen wanneer men aanmeert. Dit is trouwens verplicht in een aantal havens. Diverse studies tonen aan dat dit ook een budgetvriendelijke oplossing is. De kosten van walstroom vallen meestal lager uit dan de gecumuleerde kosten van de verbruikte brandstof, het onderhoud en de afschrijvingskosten van de generator.

Of men nu langere tijd voor anker gaat in een haven of een tijdje stilligt in wachtsluizen, is het meestal budgetvriendelijker en sowieso milieuvriendelijker om walstroom te gebruiken. Dit veronderstelt natuurlijk dat het vaartuig beschikt over de nodige infrastructuur om de aansluiting op walstroom mogelijk te maken, en anderzijds moet er ook een walstroomsysteem beschikbaar zijn op de aanlegplaats. In samenwerking met diverse (jacht)havens en andere aanmeerplaatsen, ontwikkelt eNovates oplossingen op maat voor de veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke aanlevering van walstroom.